System Engineering en BIM

Bespaar tijd door de verificatie van het Programma van Eisen te koppelen aan BIM

Door de toenemende complexiteit van bouwprojecten en een toename van UAV-gc en aanverwante contracten moeten partijen steeds meer informatie overdragen. System Engineering is een manier om al deze informatie gestructureerd vast te leggen en de complexiteit van een bouwproject inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij vooral om klanteisen, ontwerpafwegingen en keuzes die binnen het ontwerpproces gemaakt zijn. Door informatie goed op te slaan wordt miscommunicatie voorkomen, en worden eventuele fouten, vertragingen en schadeclaims vermeden.

Een opdrachtgever moet de opdracht duidelijk omschrijven; wij als opdrachtnemer moeten zorgvuldig ontwerpen, de technische oplossingen toetsen en de kwaliteit van het werk waarborgen. Het is daarom van groot belang om uitgangspunten en afspraken zo goed mogelijk vast te leggen. De opkomst van nieuwe contractvormen als geïntegreerde contracten maakt de noodzaak van gestructureerd werken alleen maar groter. BIM kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.
 

Door het consistent vastleggen van data en het koppelen van het verificatieproces aan het BIM kunnen we veel tijd besparen. Verificaties worden gekoppeld aan technische oplossingen, waardoor er een integraal uitvoeringsontwerp ontstaat. Het verificatierapport bevat de bewijsvorming naar de eisen uit de vraagspecificatie. Bij Powered by EGM hebben we veel ervaring met deze werkmethode.