Regelgeving toetsen

Laat automatisch op onderdelen een bouwbesluittoets uitvoeren vanuit het BIM

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning stelt een bouwkundig adviseur een rapport op, waarin een plan wordt getoetst aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde voorschriften ten aanzien van bouwfysische en brandveiligheidsaspecten. Indien in een Technisch Programma van Eisen (TPvE) aanvullende eisen zijn gesteld, adviseren wij bovendien op deze aspecten.

Door te BIMmen is de beschikbare informatie nauwkeuriger, beter en sneller beschikbaar. Ontwerpwijzigingen zijn direct inzichtelijk en te toetsen aan de eisen. Powered by EGM maakt gebruik van de mogelijkheden die voor handen zijn om rechtstreeks vanuit BIM een controle uit te voeren op onderdelen van het Bouwbesluit om zo ons eigen werk te kunnen controleren.

Dit doen we door gebruik te maken van reeds beschikbare Modelcheckers, alsook door het zelf ontwikkelen hiervan. Onze modelleurs zijn hiermee in staat om het BIM tussentijds aan te passen aan de hand van de uitkomsten van deze modelcheckers.

 

Hiermee kan er voor een bouwkundig adviseur veel tijdswinst worden behaald, omdat we geautomatiseerd toetsen of een project aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Er kan onder meer getoetst worden op vluchtroutes, toegankelijkheid, omvang van brandcompartimenten enzovoort.