LCC-berekeningen koppelen aan BIM

Krijg inzicht in de LCC door kosten voor periodiek en groot onderhoud te kwantificeren

De behoefte om naast de onderhoudskosten ook de Life Cycle Costs (LCC) van een project al vroegtijdig in het ontwerpproces in kaart te brengen groeit. Verhoudingsgewijs worden immers de meeste kosten gemaakt in de exploitatiefase.

Wanneer onderhoudskosten al in het Voorlopig Ontwerp (VO) inzichtelijk zijn, heeft onze klant de mogelijkheid om alle kosten van de investering ten opzichte van de levensduur mee te laten wegen. Dit stelt onze klant in staat alternatieven met elkaar te vergelijken en gefundeerde beslissingen te nemen. Door slimme keuzes te maken in materialen, afwerkniveau en energieverbruik van installaties valt veel te besparen bij periodiek onderhoud.

 

Powered by EGM heeft een rekentool ontwikkeld die de onderhoudskosten en LCC al in de VO-fase in beeld brengt. Deze gegevens koppelen wij aan BIM. Deze methode is niet alleen geschikt voor nieuwe gebouwen; ook bestaande gebouwen kunnen wij in kaart brengen met behulp van 3D-scanning en vertalen naar een BIM. Dit doen wij bijvoorbeeld voor transformatiedoeleinden.

 

Daarnaast gebruiken we dit als tool voor beheer en onderhoud om kosten inzichtelijk te maken en planningen te maken, en om als basis te kunnen dienen voor een onderhoudsbestek. Voor gebouweigenaren is dit laatste van belang, omdat een actueel model altijd toegang geeft tot de laatste stand van zaken.