Kostenramingen koppelen aan BIM

Maak efficiënt gebruik van alle BIM data om tot complete kostenramingen te komen

Goed ontwerpen is alleen mogelijk met een geïntegreerde kostenbewaking. Alleen dan is sturing tijdens het ontwerpproces mogelijk. Dit betekent dat het startbudget bindend is en dat wij per fase een reservering in de specificatie van het opgegeven budget hebben gemaakt voor onzekerheden, wijzigingen en voortschrijdend inzicht. Dit kan voor u als opdrachtgever interessante voordelen opleveren op het gebied van kostenbeheersing.

Wanneer we besteksinformatie willen koppelen aan het BIM, dan is het logisch dat we hiervoor dezelfde eenduidige classificatie aanhouden als waarmee het BIM is opgebouwd. Bijkomend aspect is dat ook voor kostenramingen gebruik gemaakt wordt van dezelfde classificatie.

 

Specifieke data die nodig is voor het maken van begrotingen worden direct in het model verwerkt. Door calculatie- en rekensoftware direct te koppelen aan de ‘real time’ informatie in het BIM kunnen de verschillende fasen van een project sneller en transparanter doorgerekend worden. Fasegewijs begroten zorgt ervoor dat het ontwerpwerk doelgerichter en met minder correctiewerkzaamheden verloopt.

 

Ook op het gebied van bouwkosten volgt Powered by EGM de ontwikkelingen op de voet om te komen tot een efficiënte koppeling van kosteninformatie aan het BIM, vanaf ontwerp tot en met uitvoering en beheer.