Bestekken koppelen aan BIM

Combineer onze kennis van materialen en juridische voorwaarden aan BIM

Er is allang niet altijd meer sprake van het traditionele bouworganisatiemodel waarbij een gebouwontwerp op basis van het Stabu-2 bestek wordt aanbesteed. Met de opkomst van geïntegreerd bouwen en BIM is er behoefte aan een andere manier van informatieoverdracht en het vastleggen van afspraken. Dit heeft ook gevolgen voor het schrijven van bestekken.

Steeds vaker zal er op basis van IFC’s met bijbehorende projectverklaring worden aanbesteed. Uitvoerende partijen zullen steeds meer vanuit het BIM gaan werken, en het belang van 2D-tekeningen zal afnemen. Wanneer we bestekken koppelen aan BIM, dan ligt het voor de hand om aan te sluiten op de manier waarop het BIM is opgebouwd, of op de classificatie van de objecten waarmee het BIM opgebouwd is. EGM gebruikt Revit voor het bouwen van een BIM en Kubus Spexx voor het samenstellen van bestekken. Vanuit Revit kunnen exportbestanden worden gegenereerd van de objecten (classifications) die in het BIM zijn gemodelleerd. Deze kunnen in Kubus Spexx ingelezen en vertaald worden naar een bestek.

 

Omgekeerd is dit ook mogelijk: de classificaties kunnen op een slimme wijze worden gekoppeld aan het object in BIM. Deze koppelingen blijven intact wanneer het BIM wordt geëxporteerd naar een IFC-bestand. Door middel van een IFC-viewer kan de opdrachtgever en/of de gebruiker de relaties tussen objecten in het BIM met de bijbehorende bestekteksten zichtbaar maken. Dit zorgt altijd voor eenduidige stukken en vermindert de risico’s.

 

Bij Powered by EGM volgen we de ontwikkelingen op de voet. We onderzoeken voortdurend mogelijkheden om nieuwe koppelingen te maken, participeren met leveranciers in de ontwikkeling van nieuwe softwarepakketten, en delen onze ervaringen bouwsector breed.